Profesyoneller Semineri - I: OGC Standartları, INSPIRE Temaları ve Uygulamaları - Antalya, 6-7 Aralık 2016

"INSPIRE Direktifinin Gerçekleşmesi İçin Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme Teknik Desteği" konulu projenin eğitim ve farkındalık yaratma faaliyetleri çerçevesinde "OGC Standartları, INSPIRE Temaları ve Uygulamaları" konularında Profesyoneller Semineri, 6-7 Aralık 2016 tarihlerinde Antalya’da Aska Lara Hotel'de gerçekleşmiştir.

CBS uygulamaları altyapısına sahip, kamu, akademik ve özel sektör kesimlerinden oluşan yaklaşık 91 proje paydaşı birim temsilcilerine, iki gün süreli olarak verilen Seminerde; karar vericilerin, CBS endüstrisi profesyonellerinin, teknik personel ve CBS uzmanlarının Proje amaçları konusunda farkındalığını artırmak, OGC Standartları, ISO 191XX Standartları, INSPIRE ve Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı hedef ve uygulamaları konularında bilgi birikimlerinin sağlaması hedeflenmiştir.

Açılış konuşmalarında, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Uygulama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Sn. Süleyman S. BİRHAN Seminerin hedefleri, kapsamı ve programını ifade etmiştir.

Projenin Birinci Seminer Faaliyeti olarak gerçekleştirilen Profesyoneller Seminerinde, konularında deneyimli, beşi yabancı olmak üzere 8 akademik ve uzman personel tarafından, dört farklı oturumda sunumlar gerçekleştirilmiştir. Seminerde uygulanan program kapsamında, özet olarak, OGC, INSPIRE genel misyonu, programları, bileşenleri ve ülke uygulamaları, veri değişim/kodlama standartları, WMS, WFS, WCS, WMTS (Tanım ve Uygulama Örnekleri), indirme, görüntüleme ve ‘discovery’ servisleri, NSDI Odaklı En İyi Uygulamalar ve INSPIRE İlişkileri, GML, 3B CityGML ve TUCBS konu ve uygulaması konularda katılımcılara bilgi takdimi yapılmıştır. Son seminer gününde, özellikle ulusal boyutta CBS hukuksal ve strateji dokümanı hazırlıklarına katkı yapacak şekilde, katılımcıların aktif katılımlarının sağlandığı bir forum gerçekleştirilmiştir.